Despre noi

Untitled-2

Misiunea Asociației de Marketing Marketex

Contribuim la modernizarea economică și socială prin dezvoltarea marketingului ca domeniu al cunoașterii și practicii și utilizarea sa eficientă, etică și responsabilă.
Untitled-2A

Scopurile noastre: ce urmărim?

Creșterea notorietății marketingului ca domeniu al teoriei și practicii de afaceri și social - instituționale; dezvoltarea unei comunități a oamenilor de marketing; dezvoltarea unei baze de resurse comune; profesionalizarea domeniului, supravegherea și denunțarea unor comportamente, practici nocive

Obiectivele noastre: mai concret, ce vrem să facem?

Să promovăm utilizarea marketingului în afaceri, în instituții, în organizații și în societate

Să dezvoltăm și să promovăm standarde de profesionalism în domeniul marketing

Să colaborăm cu firme și organizații din domeniu

Să dezvoltăm parteneriate între Asociație și terți, între membri precum și între membri și terți

Să realizăm baze de date cu resurse de informații și cunoaștere de marketing pe care să le folosim în îndeplinirea misiunii noastre

Să organizăm și realizăm instruire și formare profesională

Să dezvoltăm forme inovative de asociere și de economie socială care să asigure promovarea intereselor comune

Să stimulăm și să sprijinim școlile pentru a introduce lecții și cursuri, profesorilor de educație economică, financiară, managerială și de marketing

Să sprijinim ONGurile și alte organizații nonprofit care urmăresc realizarea binelui public să achiziționeze resurse și să furnizeze valoare în mode eficient și responsabil

Să dezvoltăm colecții de bune practici și să denunțăm practicile nocive, iresponsabile și lipsite de etică profesională care pot dăuna notorietății marketingului

Avatar utilizator

Nemteanu Marcela Sefora,